Spekkoek. Academy

De schatten tussen alle lagen

spekkoek logo geel

DE SCHOOL

Binnen onze school hechten we groot belang aan het ontwikkelen van een diepgaand begrip van Systemisch (fenomenologisch) werk bij onze studenten. Dit omvat zowel mentale, emotionele, spirituele aspecten als de doorvoelde ervaring. Bewustwording van eigen thema's en patronen is cruciaal. Je moet immers jezelf en jouw thema's kennen om effectief te functioneren als begeleider. Theorie, praktijk en het doorvoelen van onderwerpen gaan hand in hand, zodat studenten niet alleen de stof begrijpen en herkennen, maar ook werkelijk beleven.
Systemisch fenomenologisch werk en transcultureel bewustzijn vormen het fundament van onze aanpak. De thema's uit de Spekkoek Kaartenset bieden hierbij verdieping en verbreding. Opstellingen zijn een krachtige methode binnen ons repertoire, maar vormen slechts één onderdeel van onze aanpak. Het geleidelijk opbouwen van vaardigheden in het begeleiden van opstellingen, zowel in groepen als individueel, stelt onze studenten in staat om veilig en effectief het proces van de klant te faciliteren. We moedigen studenten aan om het geleerde eigen te maken, zowel in stijl als werkvorm. Naast basis systemische begeleiding, bieden we diverse systemische interventies aan, waarbij we poëzie, beweging, en andere expressievormen integreren. Ons doel is niet het creëren van klonen, maar het aanwakkeren en ontwikkelen van de unieke eigenschappen en potentieel van elke student.


Door kunst, poëzie en spoken word in te zetten, raken we studenten op een andere laag. Deze vormen gaan over de thema's en bieden een alternatieve manier om lesstof te absorberen en integreren, waarbij de onderstroom door het lijf en de ziel wordt opgepikt. Beweging gebruiken we om de wijsheid van het lichaam en de bezieling te activeren. Dit kan zijn om de gestalte van een probleem te tonen of om lichamelijke obstakels, trauma's en (oude) thema's 'los te schudden'. Rituelen helpen vaak bij het aankijken van pijn of het integreren van nieuwe inzichten.

We zijn ons ervan bewust dat onze benadering veel vraagt van onze studenten: inzet, bereidheid, verantwoordelijkheid, het overwinnen van angst en een mild hart voor zichzelf. Het is een continu proces van het onderzoeken van de lagen van Licht en Donker.
Opleiders Spekkoek Academy Leon en Naomi

Over Léon en Naomi

Léon Kempees

Léon Kempees is mede-oprichter en hoofdopleider van de Spekkoek Academy. Zijn passie ligt in het trainen en opleiden van mensen in systemisch werk en opstellingen. Hij heeft daarbij een unieke benadering die diepgang en eenvoud combineert. Een benadering waarin hij vaak klein begint en de opstelling zich stap voor stap laat  ontvouwen. Daarnaast hanteert hij diverse methoden en technieken, waaronder kunst en expressie, om de effectiviteit van zijn trainingen te verbeteren..

Léon staat bekend om zijn vermogen om op diepe lagen te werken, terwijl hij de complexiteit begrijpelijk houdt. Hij is bedreven in het teweegbrengen van diepgaande transformaties bij mensen. Bovendien is hij een bruggenbouwer die zich inzet voor het tot stand brengen van verbindingen tussen verschillende culturen en tussen de reguliere en aanvullende zorg.

In zijn rol als hoofdopleider van de Spekkoek Academy heeft Léon als doel een netwerk van alumni te creëren om het systemisch werk verder te verspreiden en te ontwikkelen. Hij ambieert om de academy te laten groeien tot een toonaangevend instituut dat de waarde van systemisch werk bevordert in diverse contexten. Léon heet iedereen van harte welkom om samen met hem deze reis te maken! 

"Bij Spekkoek Academy geloven we dat jouw succes ons succes is."


Naomi Franken

Naomi Franken vond haar roeping in systemisch werk, poëzie en (bewegings)theater. In haar rol als opleider bij de Spekkoek Academy voor transcultureel Systemisch Werk en Opstellingen, streeft ze ernaar anderen te inspireren om hun volledige potentieel te benutten door de juiste plek in hun systeem in te nemen. Ze gelooft dat wanneer we niet gebonden zijn aan het lot van onze voorouders, maar in plaats daarvan verbonden zijn met onze oorsprong, we meer van onze eigen potentie en levenskracht kunnen benutten. Daardoor kunnen we in het hier en nu belichaamd aanwezig zijn en onze eigen beweging volgen. Ze wil haar studenten een stevige basis van kennis en vaardigheden bieden, zodat ze hun eigen weg en stijl binnen het systemisch werk kunnen ontwikkelen.

Net als Léon, benadrukt Naomi in haar aanpak als coach en trainer zowel de focus op het systemische werk als de integratie van kunst en expressie. Tijdens de opleiding maken we daarom gebruik van illustraties uit de Spekkoek Kaartenset en van poëzie om de begrippen en thema's van systemisch-fenomenologisch werk te verduidelijken en te verdiepen.

Een veilige en ondersteunende leeromgeving staat centraal in Naomi's aanpak binnen de opleiding, waar studenten de vrijheid hebben om het veld van systemisch werk te verkennen en zich te ontwikkelen tot volwaardige systemische professionals.