Systemisch batik weefster

Leer jezelf en jouw systemen kennen

Ontdek de verborgen kracht van jouw systemen bij Spekkoek Academy

Leer jezelf en jouw systemen kennen

Ontdek de verborgen kracht van jouw systemen bij Spekkoek Academy

Systemisch werken en (familie)opstellingen vormen een krachtige methode om zowel de verborgen dynamieken binnen een (familie)systeem als de innerlijke belevingswereld van individuen aan het licht te brengen. Door het blootleggen van diepgewortelde patronen en interacties, biedt het een unieke kans op groei, bewustwording en heling. Systemisch werk en opstellingen stelt mensen in staat om niet alleen hun relaties met anderen te transformeren, maar ook hun eigen gedachten, gevoelens en overtuigingen beter te begrijpen. Als gevolg hiervan kunnen opstellingen een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en het bevorderen van een harmonieuzere, authentiekere verbinding met jezelf en anderen.

Systemen icon

Systemen

Systemen zijn overal om ons heen en zelfs in onszelf te vinden. Ze vormen de onzichtbare structuren die ons gedrag, onze beslissingen en onze relaties beïnvloeden. Jijzelf bent een onderdeel van meerdere systemen, variërend van klein tot groot.

Een eenvoudig voorbeeld van een systeem is je eigen familie. Je hebt een bepaalde rol en plek binnen dit systeem, en dat heeft invloed op hoe je je voelt en hoe je handelt. Maar systemen zijn niet alleen persoonlijk; ze kunnen ook professioneel zijn, zoals de organisatie waar je werkt. Daar ben je ook een schakel in een groter geheel, met eigen regels en dynamieken.

En als we nog verder uitzoomen, maken we deel uit van nog grotere systemen: onze lokale gemeenschap, onze cultuur, en zelfs ons land. Elk van deze systemen heeft zijn eigen invloed op ons leven, en begrijpen hoe ze werken kan ons helpen om beter te navigeren door de complexiteiten van het leven.

Systemen

Systemen zijn overal: in de wereld en in onszelf. Ze sturen ons gedrag en keuzes. Je maakt deel uit van verschillende systemen, zoals je familie of je werkplek.

In je familie heb je een specifieke rol die je gedrag beïnvloedt. Op je werk ben je een onderdeel van een groter geheel met eigen regels.

Zoom je uit, dan zie je dat we ook deel uitmaken van grotere systemen zoals onze gemeenschap en ons land. Deze systemen beïnvloeden ons op verschillende manieren en het begrijpen ervan helpt ons in het dagelijks leven.

Een aantal principes

familiesysteem

Binding; het recht om erbij te horen

Binding is de onzichtbare draad die ons een gevoel van veiligheid en identiteit geeft. Het gaat over wie erbij hoort en wie buitengesloten is, over je plek innemen in een systeem. Erbij horen kan zowel door geboorte als door gekozen lidmaatschap, zoals in een organisatie of vereniging.
Macht & Afhankelijkheid Spekkoek Kaartenset

Ordening; iedereen heeft zijn haar eigen plek en verantwoordelijkheden

Ordening gaat over de structuur en hiërarchie binnen een systeem. Het is het begrip van wie waar hoort te staan en welke verantwoordelijkheden daarbij horen. In een familie kan dit bijvoorbeeld gaan over de rollen van ouders en kinderen, terwijl het in een organisatie kan gaan over de verhoudingen tussen leidinggevenden en medewerkers. Het erkennen van deze ordening is cruciaal voor het welzijn van het systeem en de mensen die er deel van uitmaken.
geld en bezit kaartenset

Balans; de behoefte aan evenwicht in nemen en geven

Balans in een systeem gaat niet alleen over geven en ontvangen, maar ook over actief nemen. Het is een delicaat evenwicht dat invloed heeft op de kwaliteit van onze relaties en het welzijn van het systeem als geheel. Een gezonde balans creëert harmonie en wederzijds respect. Onbalans, daarentegen, kan leiden tot conflicten, stress en een gevoel van onrecht. Het is daarom belangrijk om bewust te zijn van wat je neemt, geeft en ontvangt, om zo een evenwichtige dynamiek te bevorderen.
Lot Spekkoek Kaartenset

Erkennen; de wereld nemen zoals die is

Erkennen gaat over het accepteren van de wereld zoals die is, zonder de wens om iets te veranderen. Het is het vermogen om je lot, je pijn en je verdriet onder ogen te zien zonder deze te vergroten of te verkleinen. Het gaat om het omarmen van zowel de mooie als de moeilijke aspecten van het leven. Door te erkennen, geef je jezelf de ruimte om te bewegen binnen de realiteiten van het leven, en zo een dieper begrip en acceptatie te vinden.
oorsprong spekkoek kaartenset

Oorsprong; dat waar het begonnen is

Oorsprong is meer dan een beginpunt; het is een bron van kracht en levensenergie. Het omvat je (voor)ouders, geboorteplek en geboorteland, en dient als een fundament waarop je je leven bouwt. Je ouders zijn in deze context bijzondere vertegenwoordigers van je oorsprong, de bron van jouw leven.

Oorsprong heeft ook te maken met wortels en veerkracht. Hoe dieper je wortels, hoe veerkrachtiger je bent. Voor mensen met een (gedwongen) verplaatsing en migratie achtergrond kan dit complex zijn, omdat zij zich vaak afgesneden voelen van hun wortels en daarmee van hun oorsprong.

Logo

Spekkoek.

De naam 'Spekkoek' symboliseert de gelaagdheid en complexiteit van het leven, evenals de dualiteit van licht en donker die we allemaal in ons dragen. Ons embleem, een oog, staat voor inzicht en bewustzijn - kernwaarden die we in onze opleidingen willen bijbrengen.
Opstellingen icon

Opstellingen

Een van de meest bekende methoden binnen systemisch werk is de opstellingsmethode, ontwikkeld door Bert Hellinger. Deze methode is veelzijdig en kan worden toegepast op persoonlijke, familiale, organisatorische en maatschappelijke vraagstukken.

In een opstelling, zoals een familie- of organisatieopstelling, onderzoek je de verbindingen tussen een vraagstuk en de betrokken personen of elementen. Dit kan op verschillende manieren: met representanten, tafelopstellingen, vloerankers of zelfs in de verbeelding.

Neem bijvoorbeeld een familieopstelling. Hierin brengt iemand een vraag of thema in. De begeleider probeert te achterhalen waarmee de vraag verbonden is, zoals een huidig patroon of een transgenerationeel thema. Vervolgens worden de betrokken personen in de ruimte opgesteld om de onderliggende dynamieken te verkennen. De begeleider observeert de interacties en kan eventueel interventies plegen om beweging en heling in het systeem te brengen.

Dit is slechts een voorbeeld. Er zijn vele manieren van opstellen en je kunt ook andere 'entiteiten' opstellen, zoals een geboortegrond, een doel of zelfs een heel managementteam.

docenten Spekkoek. Academy

Opleiding

Open afbeeldingen

Kaartenset